RODO

Obowiązek informacyjny dla klientów Cytrusowej Odnowy

Administrator danych osobowych: Cytrusowa Odnowa Aneta Marchewka, Cytrusowa Odnowa Sylwia Łukaszewska ul. Pułtuska, nr 114A, 07-202, Wyszków (dalej ADO).W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować wysyłając wiadomość pod adres: kontakt@cytrusowaodnowa.pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • rezerwacji miejsca na szkolenie, spotkanie a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów Cytrusowej Odnowy;
 • korzystania z produktów i usług oferowanych przez ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • wykonania zawartych umów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 • prawidłowej obsługi przez ADO w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta,
 • rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji,
 • przeprowadzenia konkursów w mediach społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO jest prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja, przeprowadzenie konkursu, umożliwienie wzięcia w nim udziału Uczestnikom Konkursu lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami i ich dochodzenie,
 • udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usługi wsparcia IT, reklamowe, prawne, biura rachunkowe, hostingodawcy.

Państwa dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Jeżeli byłaby taka konieczność ADO zastosuję wszystkie wymogi nałożone przez przepisy w Rozdziale V RODO.

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta z ADO nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia tych relacji, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługuję Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuję Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacje o przetwarzaniu Facebook – profil „Cytrusowa Odnowa”

Profil „Cytrusowa Odnowa” w serwisie Facebook jest publiczny. Kiedy odwiedzasz nasz profil udostępniasz nam swoje dane osobowe takie jak np. nazwę konta, komentarze, adres IP.

Na Facebook prezentujemy nasze działania, promujemy wydarzenia które organizujemy i pokazujemy co się u nas dzieje.

Administrator danych osobowych: Cytrusowa Odnowa Aneta Marchewka, Cytrusowa Odnowa Sylwia Łukaszewska ul. Pułtuska, nr 114A, 07-202, Wyszków (dalej ADO).W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować wysyłając wiadomość pod adres email: kontakt@cytrusowaodnowa.pl

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights współadministratorami danych są ADO I Facebook Ireland Limited. Więcej Informacji O Facebook Ireland Limited W załączniku administrator statystyk strony. Więcej o przetwarzaniu twoich danych w polityce prywatności oraz wskazanych przez serwis regulaminach.

Twoje dane osobowe w zakresie: nazwy konta, IP, dane w komentarzu, wizerunku jak i inne dane zamieszczone przez Ciebie na Twoim profilu będę przetwarzane przez ADO  w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook,
 • efektywnego prowadzenia naszego profilu, przedstawiania Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów, organizowanie konkursów,
 • kontaktu z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,
 • statystycznym i analitycznym,
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert i usług, przeprowadzanie konkursów a także zabezpieczenie nas przed ewentualnymi roszczeniami.

Twoje dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z profilu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz prawo również do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, Warszawa.